SAMARPAN TEMPLE AND COMMUNITY CENTER

Deities

 • Ganeshji
 • Radha-Krishna
 • Durga Mata
 • Ram Darbar
 • Hanumanji
 • Shiv-Linga
 • Shiv-Parivar
 • Gayatri Mata
 • Saraswati Mata
 • Umiya Mata
 • Bahuchara Mata
 • Nav Grah Mandal
 • Mahavir Swami Bhagavan
 • Jagannathji-Balramji-Subhadraji